تبریک سال جدید توسط مدیرعامل محترم شرکت | شركت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران
تبریک سال جدید توسط مدیرعامل محترم شرکت

تبریک سال جدید توسط مدیرعامل محترم شرکت

  • تاريخ انتشار : چهارشنبه 18 فروردین 1395
تبریک سال جدید توسط مدیرعامل محترم شرکت

شنبه مورخ 95/01/14، اولین روز کاری در شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران رقم خورد.

     طبق رسم هر سال ، سردرب شرکت با مقام قرآن کریم مزین شد و با نیت دفع آسیب و بلا ، ادای قربانی شد. همچنین از کلیه کارگران در بدو ورود ، توسط تیم مدیریتی شرکت استقبال بعمل آمده و خیر مقدم گفته شد.

     در ساعت 8:00 صبح ، مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس رضائی در جمع مدیران ، روسا ، سرپرستان و کارکنان شرکت سخنرانی نمودند.

     آقای مهندس رضائی ، با نام خداوند روزی ده رهنما شروع نموده و ضمن ابراز شکر به درگاه حق تعالی ، بابت نعمات و رحمت های سال 94 ، اولین روز کاری سال 1395 را به کلیه حضار تبریک گفتند.

     ایشان شرکت صنایع ایران را به بوته گل محمدی تشبیه نمودند که در سال گذشته دچار تغییر شده و با دریافت پیوند جدید ، از حالت بوته ثابت به رونده تبدیل شده است.

     از طرفی عنوان نمودند که لازم است کلیه اعضاء سازمان دست در دست هم دهند و این شاخه های رونده که هم اکنون توسط بند " پویایی" سمت و جهت گرفته اند را به تکیه گاه " سود پایدار " برسانند تا بقای سازمان تضمین گردد.

     مدیرعامل ، آقای مهندس رضائی ، بکارگیری هوشمندی و اقتدار را درکلیه اقدامات ، برای کلیه افراد به ویژه تیم سرپرستی – مدیریتی ضروری دانسته و تاکید فرمودند : « تنها راه رشد و توسعه فردی شما اعضاء محترم سازمان ، اهتمام به " اقدام هوشمندانه و مقتدرانه" در کلیه کارها به ویژه امور مربوط به رهبری و کارشناسی خواهد بود.»

     در پایان ایشان آرزوی توفیق روزافزون برای شرکت نمودند تا کسب رضایت خداوند ، سهامداران ، جامعه و مردم ، مشتریان و کارکنان شرکت در سال جدید میسر گردد