پیام مدیرعامل | شركت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران
پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

بسمه تعالي

 

       شركت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران در سال 1379 تأسيس گرديد و در حال حاضر به عنوان توليد كننده انواع مجموعه ها و قطعات فلزی خودرو (طی فرآیندهای پرسکاری و جوشکاري و ماشین کاری و رنگ کاری و . . . ) فعاليت مي‌نمايد .بيانيه خط مشي اين شرکت به شرح ذيل مي‌باشد :

 

1- دستيابي به سطح کيفيت مطلوب در تمام مراحل توليد

2- آموزش مستمر ، ارتقاء صلاحيت کليه پرسنل

3- تحويل به موقع

4- کاهش ضايعات و رسيدن به سطح نقص صفر

5- افزايش سهم بازار

 

اعتقاد به بهبود مستمر و افزايش مداوم سطح رضايت مشتري باور كليه مديران و پرسنل سازمان مي‌باشد و براي اين منظور مطابق شاخصهاي تعريف شده روند پيشرفت سازمان مورد پايش و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .

نظام مديريت كيفيت شركت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران براساس استانداردISO /TS16949:2009 و الزامات قانونی و مشتریان این شرکت استقرار يافته است . خط مشي كيفيت سازمان بصورت ادواری در فواصل زماني حداكثر يكساله مورد ارزيابي قرار ‌گرفته و كليه اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازمان براساس ديدگاه كلي ارائه شده در خط مشي كيفيت مورد بازنگري قرار ميگيرد . 

 

و من ا.. التوفيق

مدير عامل

سهیل رضائی